فصلنامه فرهنگی ـ هنری گلبانگ وابسته به موسسه­ ی فرهنگی ـ هنری بسته نگار سپاهان، با رویکرد آشنا سازی کودکان و نوجوانان با موضوعات فرهنگی و به خصوص هنری، فعالیت خود را از سال 1396 به صورت سراسری (کشوری) و به عنوان اولین و تنها فصلنامه تخصصی هنر برای کودکان و نوجوانان آغاز نمود.